Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2019

pabloo06
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viaretro-girl retro-girl
pabloo06
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. Gdybym nie miał nadziei, że coś jeszcze zdarzy mi się po raz pierwszy, to może nawet bym umarł.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viaretro-girl retro-girl
pabloo06
8512 89f5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
pabloo06
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar vianutt nutt
pabloo06
6910 92fa 500
Reposted fromwoodpile woodpile viakarolsss karolsss
pabloo06
pabloo06
4648 124e 500
Reposted fromVegelus Vegelus
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore
pabloo06
pabloo06
pabloo06
pabloo06
Rock formations at Castle Hill, New Zealand
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
pabloo06
Wake up to this view!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
pabloo06
pabloo06
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaveez veez
pabloo06
5805 f4cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreakish freakish

July 28 2019

pabloo06
1949 047d 500
Reposted fromVegelus Vegelus
pabloo06
4648 124e 500
Reposted fromVegelus Vegelus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl